Có ai biết cách cướp quyền của pdc sang cho adc chỉ mình với vì cty đang có nhu cầu nâng cấp raid nên cần xóa pdc