Hi mọi người,
Mình muốn cấu hình VPN trên con firewall đặt sau router.
Ai rành chỉ mình với
Mô hình mạng như sau:
Internet ------- router cisco -------- firewall Fortigate
Giờ mình muốn cấu hình VPN trên con firewall này.
Các bước cụ thể như thế nào ạ?