Xin chào ae hôm qua tôi đã bắt đầu làm việc với Glispa !!! Cuối cùng tôi đăng ký đc! Tôi cố nhẹ nhàng đổ traffic, nhưng đánh giá bằng câu chuyện cac bạn ở đó là khó. Tôi nghĩ để mua traffic đắt hơn. Tôi đã bắt gặp một trình theo dõi gần như miễn phí, không thua kém gì so với những chô khác, va them 50k conversions trial và sau đó tất cả 0,01$ tôi đã đăng ký tại đây http://pliri.com/registration/ chỉ cần nhập email và tên, sau 10 phút tôi đã có một hệ thống !!!