Viettube là dịch vụ sản xuất Video và xây dựng kênh Youtube trong lĩnh vực giải trí và dạy học cho trẻ nhỏ.

Với ngôn ngữ tiếng Anh, Viettube hướng đến người xem ở trên toàn thế giới trong đó Ấn Độ là quốc gia có nhiều lượt xem nhất.

Viettube với tôn chỉ đề cao tính bản quyền và chất lượng nội dung làm tiền đề cho sự phát triển bền vững.

Hiện tại, Viettube đang phát triển 3 kênh Youtube, tất cả đều có lượng "đăng ký" cao và đánh giá của người dùng rất tốt.