Nhằm giúp mọi người dễ dàng tiếp cận Java Swing hơn, hôm nay mình xin chia sẻ đồ án ứng dung Java Swing quản lý học viên. Đây là một serial nhỏ với nhiều bài viết hữu ích giúp bạn tự xây dựng một ứng dung Java.

Hình ảnh ứng dụng:Các bạn có thể xem hướng dẫn tại youtube:

https://youtu.be/Nvj_zzjcAzA

Xin cám ơn