XIn hỏi tôi cấu hình Gamil đã Test thành công.Đăng nhập vào Google cho phép bật chế đọ POP3 nhưng không tải Mail từ Service về dựoc.Mong mọi người giúp đỡ tư vấn thêm.