phan mem ma nguon mo cho phep nguoi su dung xem va chinh sua code source
Nhung van de o day la lam sao de mo code source ra xem ma chinh sua ????????
mình muốn xem toan bộ một cái source cua chuong trinh từ diển để xem họ làm như thế nào để học hỏi
nhưng mã nguồn mở gì ma chằng thể coi dược source thì cứ goi là phan mềm miễn phí chứ goi là nguồn mở làm chi cho mắc côngneu ban có thể trả lời xin liên hệ :haccuonglong11@yahoo.com.vn