- Để lưu message khi chat bạn vào preferences -> archive -> yes sau đó muốn copy về nhà đọc thì bạn vào thư mục:
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles\Nick của bạn\Archive\Messages\
trong đó có rất nhiều thư mục (tên của nó la ten nick mà bạn đã chat) trong thư mục đó có rất nhiều file dat (có ngày tháng mà bạn chat)
- copy file bạn cần và mang về máy paste đúng vào vị trí đó là OK
Để xem nội dung chat.
Thì vẫn phải copy vô đúng thư mục đó của máy ở nhà, rồi dùng Y!M vào Archive mà xem thôi.
(cẩn thận, cách này sẽ xóa mất thông tin Chat cũ với người đó đấy)
:71::47::47: